Historia

Początki działalności spółki sięgają lat 50 ubiegłego wieku, który to był okresem nasilonego rozwoju potencjału wydobywczego i modernizacji zakładów przeróbczych w kopalniach węgla kamiennego oraz tworzeniem górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Stało się to bezpośrednią przesłanką do uruchomienia produkcji na rzecz polskiego górnictwa i stworzeniu w Piotrkowie Trybunalskim w 1956r. jednego z najważnejszych zakładów krajowego zaplecza górniczego – Fabyki Maszyn Górniczych Pioma. W 1960 r. FMG Pioma uruchomiła własną odlewnię żeliwa i staliwa. Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju Fabryki, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, gdy po wybudowaniu kolejnej hali osiągnięto łączną powierzchnię hal 47.780 m2 i rozpoczęto uruchamianie produkcji nowych wyrobów. Już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych uruchomiono na skalę przemysłową produkcję przenośników taśmowych. Na początku lat siedemdziesiątych uruchomiono produkcję kolejek podwieszonych, a pod koniec tej dekady produkcję obudów zmechanizowanych. Wyroby te ciągle modernizowane stały się podstawowymi asortymentami produkcji. W 1992 roku z przedsiębiorstwa państwowego PIOMA utworzona została Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa FMG PIOMA S.A. która była jedną z 512 spółek państwowych, które włączono w 1993 r. do Programu Powszechnej Prywatyzacji. W roku 2000 wyodrębniona została Pioma Odlewnia Sp. z o.o. stanowiąca podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną (dziś należąca do Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.) a w roku 2008 został wydzielony segment związany z produkcją konstrukcji przemysłowych – Pioma Industry Sp. z o.o. – spółka na bazie której funkcjonuje w obecnej formie Zamet Industry S.A.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść