Badania

Zakład posiada wykwalifikowany personel do przeprowadzania badań NDT (badania nieniszczące):

(VT-badania wizualne; PT-badania penetracyjne; MT-badania magnetyczno-proszkowe; UT-badanie ultradźwiękowe ). Na terenie zakładu wykonujemy również badania RT (radiografia). Badania są wykonywane w ramach usługi przez firmę zewnętrzną.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść