Plac testowy

Na terenie ZI wydzielono plac montażowo-testowy dla konstrukcji stalowych wielkogabarytowych

Teren pozwala na przeprowadzenie testów poza halą produkcyjną. Plac testowy wyposażony jest w konstrukcję wieży jako pomoc technologiczna. Wymiary placu 25m x 35m / nośność 11 t/m2

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść