Środowisko

Ciągły rozwój i wzrost efektywności dotyczy nie tylko naszego parku maszynowego i jakości produkcji, ale także ciągłemu podnoszeniu naszej świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko naturalne.

Właśnie dlatego produkcja naszych wyrobów prowadzona jest w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom, na podstawie wdrożonego i ciągle doskonalonego Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015.

Osiągamy ten cel przez:
Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Ograniczanie wpływu na środowisko zidentyfikowanych aspektów środowiskowych tj:

  • emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów,
  • powstawania odpadów,
  • zanieczyszczania gleby,
  • emisji hałasu,
  • działania pól elektromagnetycznych,
  • zużycia wody i innych surowców,
  • odprowadzanych z terenu Spółki ścieków.

Prowadzenie w/w. działań w sposób zorganizowany. Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska w rejonie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania produktów i obiektów produkcyjnych Spółki. Ciągle szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść