Compliance

Polityka Compliance w Grupie Zamet

Grupa Zamet jako stabilna i dojrzała organizacja przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania zasad etycznego postępowania w biznesie w tym: uczciwego handlu, konfliktu interesów, przestrzegania przepisów dotyczących embarga, prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Grupa przywiązuje również wielką wagę do zapobiegania korupcji i oszustwom.

Grupa Zamet wdrożyła procedurę pozwalającą ostrzec o wszelkich nieetycznych, niebezpiecznych, czy nielegalnych zachowaniach, które są sprzeczne z interesem publicznym, osób lub firm, a także problemów związanych z rachunkowością czy sprawami finansowymi, korupcją, prawem uczciwej konkurencji, poważnymi szkodami dla środowiska lub bezpieczeństwa ludzi, działaniami promocyjnymi i sponsoringowymi, nieetycznymi zachowaniami ochrony dany czy konfliktu interesów.

We wszystkich tych obszarach Grupa Zamet zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia świadomości swoich zespołów, szkolenia ich i monitorowania zgodności działania z programem Compliance , który obowiązuje w całej Grupie.

 

Kodeks antykorupcyjny Grupy Zamet – czytaj pdf

Zamet Industry – Kodeks etyczny dla dostawców – czytaj pdf


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść