Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

   Zamet Budowa Maszyn S.A. jest wiodącym w kraju producentem maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz przetwórstwa metali, zarówno przemysłu metali żelaznych, jak i nieżelaznych.

  Zamet Budowa Maszyn S.A. jest częścią notowanej na warszawskiej GPW, Grupy Kapitałowej Zamet, w skład której wchodzą: Zamet S.A. (spółka dominująca, centrum usług wspólnych dla spółek produkcyjnych) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn (w ramach której funkcjonuje także zakład Huta Zygmunt) oraz Mostostal Chojnice. W związku z dynamicznym rozwojem, prowadzimy postępowanie rekrutacyjne na stanowisko:

   

  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  Miejsce pracy: Zamet Budowa Maszyn S.A. – Tarnowskie Góry

   

  Zadania:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymaganiami prawnymi,
  • Rozliczanie wynagrodzeń za pracę i sporządzanie listy płac,
  • Terminowe rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS,
  • Terminowe wykonywanie sprawozdań, analiz, deklaracji, obsługa ZFŚS,
  • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników oraz zleceniobiorców z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych i rozliczanie wynagrodzeń dla tych umów,
  • Rozliczanie czasu pracy i nieobecności.

  Wymagania:

  • Minimum rok doświadczenia w obszarze kadr i płac,
  • Wykształcenie min. średnie,
  • Dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów o podatku dochodowym, ZUS oraz ZFŚS,
  • Umiejętność obsługi programów z pakietu Ms Office, Płatnika, doświadczenie w pracy w programach kadrowo-płacowych,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Dobre umiejętności komunikacyjne i współpracy w zespole.

  Co oferujemy?

  • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie obróbki skrawaniem,
  • Wynagrodzenie uzależnione od jakości i efektywności pracy,
  • Ciekawe projekty na skalę światową,
  • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań,
  • Świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
  • Świadczenia i imprezy integracyjne z okazji Dnia Hutnika,
  • Piknik dla dzieci naszych pracowników,
  • Bilety do kina, teatru, na basen.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ,
  • Ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły korzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

  Jak aplikować?

  Prosimy o składanie aplikacji poprzez system e-Recruiter:

  APLIKUJ

  Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 6452146461, REGON 273892780, KRS 0000289560.
  2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

   

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości