Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Zamet Industry S.A. jest jednym z wiodących producentów wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Łącząc długoletnie doświadczenie, posiadaną wiedzę, zaplecze produkcyjne i nowoczesne metody zarządzania, oferujemy produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie, które cieszą się uznaniem odbiorców zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Praca w Zamet Industry jest oparta na czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka. Naszą misją jest budowanie społeczności opartej na wartościach i umożliwianie pracownikom osiągania sukcesów osobistych i zawodowych.

  Program stażowy managerski „Zamet Industry Starter”

  Program skierowany do absolwentów studiów:

  Mechanika, budowa maszyn, budownictwo, mechatronika, handel, zarzadzanie i marketing, zarządzanie i technologia produkcji i pokrewnych

  Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski, Chojnice, Tarnowskie Góry, Konin

  OFERUJEMY:

  • 6-miesieczny program płatnego stażu absolwenckiego z opcją dalszej praktyki na stanowisku kierownika liniowego.
  • Nasz 6-miesięczny program płatnego stażu absolwenckiego obejmuje szkolenia wstępne, które wprowadzą Cię w świat Zamet Industry S.A. oraz grupy TDJ a także szkolenia, które pomogą Ci w zdobyciu wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie produkcji wielkogabarytowych maszyn przemysłowych oraz konstrukcji stalowych i umiejętności managerskich.
  • Podczas głównej części stażu – tzw. training on the job – będziesz wykorzystywać wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów, uczestnicząc we wszystkich procesach handlowych
  • i produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach naszej firmy. Zapewnimy Ci szkolenia
  • z podstawowych umiejętności managerskich.
  • Co potem? Po pozytywnej weryfikacji zaproponujemy Ci umowę o pracę i objęcie stanowiska z-cy mistrza lub kierownika na wybranym wydziale produkcyjnym, gdzie przez 12 m-cy będziesz w praktyce wykorzystywał zdobyte umiejętności i realizował wyznaczone cele oraz dalej rozwijał umiejętności managerskie.
  • Po tym okresie spotkamy się ponownie i ocenimy realizację celów oraz omówimy Twoje postępy, poznamy także Twoje oczekiwania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze …. Witamy w gronie kierowników.

  PROFIL KANDYDATA:

  • absolwent kierunku studiów jak w nagłówku
  • dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B1)
  • gotowość do częstych wyjazdów na terenie całej Polski i podjęcia pracy w wybranej                     lokalizacji (Piotrków Trybunalski, Chojnice, Konin, Tarnowskie Góry)

  PROCES REKRUTACJI:

  • na aplikacje czekamy cały rok (wiemy, że różnie w życiu bywa 😉
  • ważna jest Twoja średnia z toku studiów oraz pracy magisterskiej lub inżynierskiej (jeśli zamierzasz kontynuować studia w trybie zaocznym),
  • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do wypełnienia testów zachowań i umiejętności
  • wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie do przygotowania case study na zadany temat.
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • o finalnej decyzji poinformujemy wszystkich aplikujących.

  JAK APLIKOWAĆ?

  • Wyślij swoją aplikację na adres mwalewska@zamet-industry.com.pl
  • W tytule maila proszę wpisać: Staż managerski
  • Proszę o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia
  • 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”.

  WYDRUKUJ PDF Z OPISEM PROGRAMU STAŻU MANAGERSKIEGO „ZAMET INDUSTRY STARTER!”

  Informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712894552, REGON 368599598, KRS 0000701148.
  2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości