Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Zamet Industry

  R. Dmowskiego 38B,

  97-300 Piotrków Trybunalski

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

  KRS 0000340251

  Regon 100538529

  NIP 771 27 90 864

  Kapitał zakładowy 74.144.000 zł –  opłacony w całości

  konto PLN:

  PKO BP S.A. o/Piotrków Trybunalski

  27 1020 3916 0000 0102 0142 0751

  Zamet Industry S.A. – zakład „Mostostal Chojnice”
  Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

  KRS 0000340251

  Regon 100538529

  NIP 771 27 90 864

  Kapitał zakładowy 74 144 000 zł

  opłacony w całości

  konto PLN:

  PKO BP S.A. o/Piotrków Trybunalski

  27 1020 3916 0000 0102 0142 0751

  Zamet Budowa Maszyn Spółka Akcyjna
  Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry

  Sąd Rejonowy w Gliwicach,

  X Wydział Gospodarczy KRS – Rejestr Przedsiębiorców

  nr KRS: 0000289560

  REGON: 273892780,

  NIP: 645-21-46-461

  Kapitał zakładowy: 28.443.000 PLN

  w całości opłacony.

  KONTA BANKOWE

  PKO Bank Polski Centrum Korporacyjne w Sosnowcu
  PLN: 71 1020 2498 0000 8902 0373 6600

  EUR:

  IBAN: PL 19 1020 2498 0000 8202 0373 6618
  SWIFT: BPKOPLPW

  Zamet Budowa Maszyn Spółka Akcyjna
  Zakład „Huta Zygmunt” w Bytomiu

  Fabryczna 1, 41-909 Bytom

  Sąd Rejonowy w Gliwicach,

  X Wydział Gospodarczy KRS – Rejestr Przedsiębiorców

  nr KRS: 0000289560

  REGON: 273892780,

  NIP: 645-21-46-461

  Kapitał zakładowy: 28.443.000 PLN w całości opłacony.

  KONTA BANKOWE

  PKO Bank Polski Centrum Korporacyjne w Sosnowcu
  PLN: 71 1020 2498 0000 8902 0373 6600
  EUR:

  IBAN: PL 19 1020 2498 0000 8202 0373 6618
  SWIFT: BPKOPLPW

  SEKRETARIAT ZARZĄDU

  tel: +48 44 648 9181

  fax: +48 44 648 9152

  industry@zamet-industry.com.pl

  Dział Handlowy

  tel: +48 44 648 9754

  fax: +48 44 648 9152

  industry@zamet-industry.com.pl

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny

  tel: +48 44 648 9194

  fax: +48 44 648 9152

  industry@zamet-industry.com.pl

  Dział Logistyki Materiałowej

  tel: +48 44 648 9404

  tel: +48 44 648 9674

  industry@zamet-industry.com.pl

  Sekretariat / Dyrektor Zakładu

  tel.+48 52 39 66 100

  tel.+48 52 39 66 113

  e-mail: mostostal@mostostal.chojnice.pl

  Dział Handlowy

  tel: +48 52 39 66 153

  marketing@mostostal.chojnice.pl

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny

  Tel.+48 52 39 66 120

  tech@mostostal.chojnice.pl

  Zaopatrzenie i Kooperacja

  tel: +48 52 39 66 283

  zaopatrzenie@mostostal.chojnice.pl

  Sekretariat Zarządu

  tel.: +48 32 284 13 70

  fax: +48 32 284 15 65

  zarzad@zamet.com.pl

  Dział Handlowy

  tel: +48 32 39 28 595
  fax: +48 32 284 13 18

  marketing@zamet.com.pl

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny

  Tel. +48 32 39 28 596

  phanysek@zamet.com.pl

  Kierownik Zespołu Zakupów Zbytu i Spedycji

  Tel. +48 32 39 28 577

  pjezusek@zamet.com.pl

  Sekretariat Zarządu

  Tel. +48 32 283 17 48-50
  Fax. +48 32 283 17 47

  zarzad@zamet.com.pl

  Dział Handlowy

  tel: +48 32 39 28 595
  fax: +48 32 284 13 18

  marketing@zamet.com.pl

   

  Dział Konstrukcyjno-Technologiczny

  Tel. +48 32 39 28 596

  phanysek@zamet.com.pl

  Kierownik Zespołu Zakupów Zbytu i Spedycji

  Tel. +48 32 39 28 577

  pjezusek@zamet.com.pl

  Formularz Kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Wskazówki dojazdu z lotniska
  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości