Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Szacunek dla ludzi

  swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

  Wiarygodność

  dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

  Lojalność

  przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

  Odpowiedzialność

  działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

  Wiara

  wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie czy to wiara w Boga, czy w system moralny, czy w misję i we wspólny cel, wiara jednoczy nas w koncentracji na tym, co przyszłe i odległe.

  WARTOŚCI

  ZAMET INDUSTRY

  Na powyższych wartościach opieramy budowanie społeczności Zamet Industry.

  Życie w zgodzie z powyższymi wartościami jest konieczne, aby współtworzyć naszą społeczność. Przestrzeganie wartości pomaga nam osiągać sukcesy i identyfikować się z firmą.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości