Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Zamet Industry

  Zamet Industry S.A.
  Ul. Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski

  Zamet Industry S.A. jest polską spółką, jednym z wiodących producentów wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu.

  Historia zakładu sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

  Zamet Industry S.A. należy do TDJ S.A., prywatnej polskiej firmy inwestycyjnej rodziny Domogała, która od ponad 30 lat prowadzi aktywną działalność w różnych sektorach gospodarki.

  Mostostal Chojnice

  Zamet Industry S.A.
  Zakład “Mostostal Chojnice”
  ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice

  Zakład „Mostostal Chojnice” funkcjonujący w ramach spółki Zamet Industry S.A., jest czołowym producentem i montażystą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych, dostarczanych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu.

  Historia zakładu sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

  Zamet Budowa Maszyn

  Zamet Budowa Maszyn S.A.
  ul. Zagórska 83
  42-680 Tarnowskie Góry

  Zamet Budowa Maszyn S.A. jest polską spółką, światowej klasy producentem maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w przemyśle metalurgicznym oraz innych gałęziach przemysłu.

  Historia Zamet Budowa Maszyn sięga XVIII wieku.

  Huta Zygmunt

  Zamet Budowa Maszyn S.A.
  Zakład „Huta Zygmunt”
  ul. Fabryczna 1
  41-909 Bytom

  Zakład „Huta Zygmunt”, obecnie funkcjonujący wewnątrz struktury Zamet Budowa Maszyn S.A., jest uznanym producentem maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w przemyśle metalurgicznym oraz innych gałęziach przemysłu.

  Historia zakładu „Huta Zygmunt” sięga IXX wieku.

  Fugo Zamet Konin

  Fugo Zamet Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 85
  62-510 Konin

  Fugo Zamet Sp. z o.o. jest jednym z wiodących krajowych producentów urządzeń mechanicznych, części zamiennych i konstrukcji stalowych. Historia zakładu sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

  ZARZĄD SPÓŁKI

  Wojciech Czempiel – Prezes Zarządu

   

  Wojciech Czempiel – Prezes Zarządu

  Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

  Arkadiusz Nowakowski – Wiceprezes Zarządu

  Zamet Industry S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Zamet Industry, którą tworzą: Zamet Industry SA w Piotrkowie Trybunalskim, Zamet Industry SA – Mostostal Chojnice w Chojnicach, Zamet Budowa Maszyn SA w Tarnowskich Górach, Zamet Budowa Maszyn SA – Huta Zygmunt w Bytomiu oraz Fugo Zamet Sp z o.o. w Koninie.

  Zakład „Mostostal Chojnice” funkcjonuje w strukturach Zamet Industry S.A. – spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Zamet i nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Zakład Mostostal Chojnice został włączony w struktury Zamet Industry S.A. w 2014 roku, w wyniku nabycia przez tą spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Mostostalu Chojnice S.A.

  W ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, funkcjonuje także zakład w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A. z siedzibą w Bytomiu.

  Zakład „Huta Zygmunt” w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A. z siedzibą w Bytomiu funkcjonuje w ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

  Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie jest częścią Grupy Kapitałowej Zamet Industry i podmiotem bezpośrednio zależnym od Zamet Industry S.A. Włączenie Fugo Sp. z o.o. do Grupy Zamet nastąpiło w styczniu 2016 roku.

  ZARZĄD SPÓŁKI

  Wojciech Czempiel – Prezes Zarządu

   

  Wojciech Czempiel – Prezes Zarządu

  Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

  Arkadiusz Nowakowski – Wiceprezes Zarządu

  Zamet Industry S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Zamet Industry, którą tworzą: Zamet Industry SA w Piotrkowie Trybunalskim, Zamet Industry SA – Mostostal Chojnice w Chojnicach, Zamet Budowa Maszyn SA w Tarnowskich Górach, Zamet Budowa Maszyn SA – Huta Zygmunt w Bytomiu oraz Fugo Zamet Sp z o.o. w Koninie.

  Zakład „Mostostal Chojnice” funkcjonuje w strukturach Zamet Industry S.A. – spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Zamet i nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Zakład Mostostal Chojnice został włączony w struktury Zamet Industry S.A. w 2014 roku, w wyniku nabycia przez tą spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Mostostalu Chojnice S.A.

  W ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, funkcjonuje także zakład w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A. z siedzibą w Bytomiu.

  Zakład „Huta Zygmunt” w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A. z siedzibą w Bytomiu funkcjonuje w ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

  Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie jest częścią Grupy Kapitałowej Zamet Industry i podmiotem bezpośrednio zależnym od Zamet Industry S.A. Włączenie Fugo Sp. z o.o. do Grupy Zamet nastąpiło w styczniu 2016 roku.

  Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jest wiodącym dostawcą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji i urządzeń dla przemysłu offshore (urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia na platformy wiertnicze), urządzeń przeładunkowych oraz maszyn dla górnictwa i energetyki (koparki wielonaczyniowe, ładowarko – zwałowarki, urządzenia wyciągowe, systemy nawęglania oraz urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych).

  Zamet Industry S.A. rozszerza komplementarność swojej oferty poprzez świadczenie usług w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych i spawania.

  Podstawowym rodzajem działalności Zakładu Mostostal Chojnice jest działalność produkcyjna, w szczególności wytwarzanie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych, na potrzeby sektorów:

  – budownictwa przemysłowego (rafinerie, elektrownie, spalarnie śmieci);

  – budownictwa sportowego (stadiony, zadaszenia, hale widowiskowo – rozrywkowe)

  – budownictwa ogólnego (wieżowce, hale targowe, obiekty użyteczności publicznej)

  – budownictwa drogowego (mosty, wiadukty, kładki)

  – budownictwa specjalnego (wieże nadawcze, maszty, fermy rybne, kontenery; elementy elektrowni wodnych i wiatrowych)

  – budownictwa stoczniowego (luki okrętowe, śluzy, rampy samochodowe, elementy statków)

  Głównym profilem działalności Zamet-Budowa Maszyn S.A. jest projektowanie i produkcja urządzeń dla przemysłu hutniczego i innych sektorów gospodarki oraz świadczenie usług obróbki mechanicznej i cieplnej elementów. Spółka w znacznej części dostarcza maszyny i urządzenia wytworzone w oparciu o własną dokumentację projektową.

  Głównym profilem działalności Zakładu „Huta Zygmunt” jest produkcja urządzeń dla przemysłu metalurgicznego (hutnictwa stali i metali nieżelaznych) oraz dla innych sektorów gospodarki. Uzupełnieniem oferty zakładu Huta Zygmunt jest świadczenie usług obróbki mechanicznej i cieplnej elementów.

  Oferta Fugo Zamet Sp. z o.o. obejmuje produkty i usługi dla przemysłu górniczego, maszynowego, hutniczego, stoczniowego, energetycznego, budowlanego, cementowo – wapienniczego, celulozowo – papierniczego oraz innych gałęzi gospodarki zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fugo Zamet Sp. z o.o.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości