Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  STRATEGIA

  • Umocnienie pozycji Zamet Industry na rynku offshore
  • Poszukiwanie nowych sektorów gospodarki umożliwiających wykorzystanie posiadanego potencjału projektowego i wykonawczego
  • Umocnienie pozycji na rynku urządzeń dla przemysłu hutniczego w oparciu o potencjał projektowy i produkcyjny Zamet Budowa Maszyn
  • Uzyskanie pełnych efektów synergii pomiędzy zakładami Grupy Kapitałowej

  MISJA

  Budowanie wokół Zamet Industry społeczności opartej na wartościach i umożliwianie pracownikom osiągania sukcesów osobistych i zawodowych.

  Wizja

  Dziesięciokrotny wzrost wartości rynkowej Grupy Zamet Industry w ciągu każdego z przyszłych dziesięcioletnich okresów (10 X 10)

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości